یونیت درام

مخصوص دستگاه های پرینتر می باشد که همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد .