کارتریج و هد

کارتریج های ریبون هوشمندى با طول 250 میلیون کاراکتر چاپی که در آنها مکانیزم خاصی جهت تزریق تدریجی جوهر به نوار ریبون طراحی و جوهرمتناسب با حجم کار پرینتر به ریبون تزریق

می شود که این امر سبب دوام وکیفیت ثابت چاپ از ابتدا تا انتهای عمر ریبون می گردد در نتیجه هزینه چاپ گرافیکی و بارکد که به علت فرسایش سریع ریبون در سایر پلاترهای خطی بسیاربالاست .برای رنگهای مشکی یک کارتریج و برای رنگ های اصلی رنگ های مجزا یک هد در پلاتر وجود دارد که با استفاده از قلم های موجود می تواند روی آن شروع به حرکت کند