تاچ‌پد (به انگلیسی: Touchpad) یا ترک‌پد (به انگلیسی: trackpad) یک حسگر لمسی مسطح است که می‌تواند حرکت و موقعیت انگشت کاربر را به موقعیت نسبی صفحه‌نمایش تبدیل می‌کند.

تاچ‌پدها بر روی اکثر لپ‌تاپ‌ها موجود است و می‌تواند جایگزین ماوس گردد، به ویژه در فضاهای کم. به دلیل تنوع اندازه می‌تواند در دستیار دیجیتال شخصی و پخش‌کننده موسیقی قابل حمل استفاده گردد.

اعمال و امکانات بعضی از تاچ‌پدها و یا با تنظیمات خاص گرداننده‌هایشان با کشیدن دو انگشت بطور موازی روی تاچ‌پد، می‌توان نوار لغزنده را کنترل کرد یا با لمس دو انگشت و نزدیک و دورکردن آن دو در همان حال تماس، می‌توان عمل زوم و یا با یک و نیم کلیک (“click-and-a-half”) روی Touchpad، و سپس کشیدن انگشت، می‌توان کار انتخاب (Select) را انجام داد.  مولتی تاچ مولتی تاچ (به انگلیسی: multi touch) به یک نوع تاچ پد گفته می‌شود که اگر به طور همزمان دو نقطه مختلف از صفحه تاچ پد لمس کرده شود، تاچ پد لپ تاپ به هر دو آنها عکس العمل نشان می‌دهد.