اصول گرفتن کپی با چندین قدم پایه شروع میشود 

– باز کردن درپوش دستگاه کپی

– قرار دادن مستندات از طرف نوشته های آن بر روی شیشه

– انتخاب گزینه هایی که می خواهیم(تعداد صفحات ، اندازه ، روشنی یا تاریکی)

– فشردن کلید Start

کاری که در این مرحله رخ می دهد شگفت انگیز است در بطن آن دستگاه کپی به خاطر یک اصل فیزیکی کار میکند : بارهای غیر هم نام یکدیگر را می ربایند. هنگام کودکی  حتما با الکتریسیته ساکن و بادکنک کار کرده ایم در یک روز خشک زمستانی می توانیم با مالیدن بادکنک به ژاکت خود الکتریسیته ساکن در آن ایجاد کنیم. بادکنکی که با الکتریسیته ساکن شارژ شده است می تواند قطعات کوچک کاغذ و ذرات شکر را به راحتی جذب کند.